Algemene voorwaarden

1. Definities

Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Cool4pets worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: snacks, ligkussens, voerbakken, ...
Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Cool4pets en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. Cool4pets heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Cool4pets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling

Cool4pets biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen. Bij levering door een externe firma dient de betaling steeds voor het verzenden op de rekening van Cool4pets te staan. Meer informatie over de betaalmogelijkheden op de pagina Betaalmethoden.

5. Levering

5.1. Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend in België en Nederland

5.2. Verse diepvriesvoeding kan niet opgestuurd worden en zal dan ook door Cool4pets geleverd worden, tenzij deze afgehaald word. Levering van diepvriesvoeding kan enkel in de regio rond Wuustwezel. Voor meer informatie over verzendkosten: klik hier.

5.3. Alle andere artikelen, die niet in de diepvries bewaard dienen te worden, kunnen opgestuurd worden mits betaling van verzendkosten. Voor meer informatie over verzendkosten: klik hier.

5.4. Na het definitief maken van de bestelling zal Cool4pets de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen.  

5.5. Cool4pets behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Cool4pets. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.6. Cool4pets is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.

5.7. Cool4pets streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Echter is dit niet altijd mogelijk daar Cool4pets ook over een winkel beschikt en de laatste stuks van een artikel misschien net in de winkel verkocht zijn. Cool4pets brengt de klant hiervan steeds op de hoogte via e-mail.

5.8. Voor het verzenden van uw bestelling proberen we zoveel mogelijk de dozen die we van onze leveranciers ontvangen te hergebruiken. Als opvulmateriaal gebruiken we versnipperd oud papier. Op deze manier houden we de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

6. Retour

6.1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Cool4pets retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Cool4pets. Het kenbaar maken dient u te doen door het retour formulier op de pagina /account/return/insert in te vullen. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4. Indien u na afloop van de in 6.2 en 6.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Cool4pets heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor uw rekening.

6.6. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Cool4pets dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.7. Cool4pets kan uw herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Cool4pets dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of voor producten die snel kunnen bederven of verouderen (waaronder alle diepvriesproducten).

7. Garantie

Cool4pets hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.
Uiteraard geldt deze garantie ook niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. Cool4pets kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. Cool4pets is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.4. Cool4pets is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

9. Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot Cool4pets. U kan ons contacteren via deze pagina. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan u zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, kan u uw klacht door Stichting GeschilOnline laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

10. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Cool4pets vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

11. Bedrijfsgegevens

Cool4pets is een handelsnaam van:
MoveMedia BVBA
Brekelen 4/13
2990 Wuustwezel (België)
Ondernemingsnummer: BE 0816 982 597

Over versvoer.be

Op versvoer.be kan je het aanbod verse diepvriesvoeding van Cool4pets vinden. Onze diepvriesvoedingen kunnen uiteraard niet opgestuurd worden, maar wij leveren wel aan huis in de regio Noord-Antwerpen. Uiteraard kan je ook gewoon langs komen in onze winkel in Wuustwezel. Ben je nog niet zo vertrouwd met vers voer voor honden of katten? Lees dan zeker ook ons uitgebreid dossier over vers voer of kom langs voor persoonlijk advies.

Meer over Cool4pets...

Onze winkel

Onze winkel

Openingsuren
Di - vr: 10 tot 18 uur
Zaterdag: 10 tot 16 uur
Maandag, zondag
& feestdagen gesloten

Brekelen 4 unit 13
2990 Wuustwezel
België

Meer contact info...

Facebook

X